October 1, 2011

Poem by Mark

Mark wrote this poem on a small piece of tissue paper. I encourage you to write more, Mark! :)

Matulin man ako kung tumakbo,
isa lang ang hinihiling ko...
sana'y sa puso mo,
kasing bagal ng pagong ang
nararamdaman ko sa'yo.
Upan hanggang sa huli ay
mararanasan ko ito.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...