May 7, 2009

Galit Ba Ang Langit?

Tang-ina!
Gabi gabi na akong kinakabahan.
Sa tuwing naririnig ko siya,
Hindi ako mapakali.
Bakit kaya?

Para bang galit na galit siya sa akin.
Tatlong araw na siyang ganito.
Gabi gabi naririnig ko.
Bakit kaya?

Wala naman akong nagawang masama sa kanya.
Ni hindi ko nga siya pinapansin..
Sa tingin mo?
Bakit kaya?

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...